Saturday, October 31, 2020
Home > News > ਦੇਖੋ ਭਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆ ਹਰਕਤਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ !

ਦੇਖੋ ਭਾਲੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜਿਹੀਆ ਹਰਕਤਾ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ !

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੰ ਗ ਲ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਇੱਕ ਭਾਲੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਭਾ ਲੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੁੜੀਆਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ।ਪਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੁ ੜੀ ਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭੱ ਜ ਦੀ ਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਵਾਈਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਲੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲ ੜ ਕੀ ਨੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਈ।ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਲੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁ ਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿ ਚ ਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਲੂ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚ ਰ ਚਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਚ ਗਈ।ਦੋਸਤੋ ਭ ਵਿੱ ਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਾਂ ਗ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫੀ ਨਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਓ।ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਸ ਮ ਤ ਉਸ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *