Monday, October 19, 2020
Home > News > 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣੋ !

7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 2 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਣੋ !

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ,

ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।   ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ।

ਉਸਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਜਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।    ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੁਕਾਮ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *