Wednesday, December 2, 2020
Home > News > ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ !

ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਜਣ ਦੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋ ਪਾਣੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੰਡੋਰੀ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਕਿ ਸਾ ਨ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਪਾਈਪ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੋਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿ ਜ ਲੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕ ਰ ਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਈਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਈਪ ਅੱਗੇ ਨੱਕਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੋ ਟ ਰ ਨਾਲ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੇ ਕੇਵਲ ਉ ਸ ਵੇਰੇ ਖਰਚਾ ਅਾਉਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇ ਸ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਇ ਲਾ ਕਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋ ਟ ਰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਦਾ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਰਾ ਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰਨ ਮ ਸ਼ ਹੂ  ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *