Tuesday, October 27, 2020
Home > News > ਦੋ ਕਿੰਨਰਾ ਨੇ ਬੈਡ ਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ !

ਦੋ ਕਿੰਨਰਾ ਨੇ ਬੈਡ ਤੇ ਪਏ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਮਾਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਨੋਜਾਵਨ ਜੋ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜਗਾਰਣ ਤੇ ਐਟਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉਹ ਨਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਨਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕਿਨਰ ਉਸਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਰਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

ਜੀ ਹਾ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਲਨੂੰ ਦਿਲਹਾਣ ਦੇਵੇਗੀ।ਲੜਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਗਰਨ ਤੇ ਐਟਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸਦਾ ਸਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਰ ਸੋਨੀਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਸਦੀ ਸੋਨੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਨਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੁੜੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ।

ਸੋਨੀਆ ਤੋ ਬਆਦ ਕਿਨਰਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਹਤ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਿਹਾਚਾਣ ਹੋ ਗਈਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਧ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪੁਵਾਕੇ ਵਧਾਈਆ ਲੈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਇਹਨਾ ਕਿੱਨਰਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਚੀਜ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦਾ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਕੰਟ ਦਿੱਤਾ ਲਹੂ ਲਿਹਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤਾ ਉਸਦੀ ਮਾ ਦੀਆ ਚੀਕਾ ਨਿਕਲ ਗਈਆ।ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *