Saturday, October 31, 2020
Home > News > 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 10 ਕੰਮ !

5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਭੁੱਲਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 10 ਕੰਮ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉੱਪਛਾਇਅਾ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ।ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ।ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਉਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 8.38 ਮਿੰਟ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੱਧਕਾਲ 9.59 ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੁਪਹਿਰ 11.21ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਤਕ ਕਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅਾਦਿ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੋਣਾ ਜਾ ਫਿਰ ਨੁਕੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *