Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਚਿਤਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਦੱਸੇ ਯਮਲੋਕ ਦੇ ਰਹੱਸ ਸੁਣਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਕੇ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ !

ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਚਿਤਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਕੇ ਦੱਸੇ ਯਮਲੋਕ ਦੇ ਰਹੱਸ ਸੁਣਾਈ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਕੇ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਖਬਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਅਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ ਮ ਸ਼ਾ ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿ੍ਤਕ ਗਿਅਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ ਰੀ ਰ ਨੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਫਲੂਹੇ ਨਜ਼ਰ ਅਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਇਸਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਗਿਅਾਨ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਚਾਨਕ ਮਿ੍ਤਕ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਦੇਖ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈ ਰਾ ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉ ਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਚੁਕਾਣ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗਿਅਾਨ ਸਿੰ ਘ ਨੇ ਬਿਅਾਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ-ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਿਅ ਕਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਹੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ ਹਿ ਰੇ ਦਾ ਰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ ਟ ਕਾ ਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਸੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁ ਹੰ ਚ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਅਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਫ ਲੂ ਹੇ ਪੈ ਗਏ।ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਅਾ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਮਦੂਤਾਂ ਕੋ ਲੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਯਮਲੋਕ ਪੁਹੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂ ਟ ਸੁਣਨੇ ਪਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *