Monday, October 26, 2020
Home > Special News > 30 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ !

30 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚਾਈ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰ ਨੀ ਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਅਾ ਹਨ ਉਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕ ਰ ਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ-ਰਾ-ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਅਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅ ਚਾ ਨ ਕ ਉਸਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ।  

ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੁ ਰ ਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਟ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਮਹਿਲਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।ਉਸਨੇ ਅਾਪਣੇ ਪ ਵਾ ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹ  ਉ ਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਏਡੋ੍ਜੇਨ ਇਸੇਂਸ ਟਿਵਿਟੀ ਸਿੰਡਰਮ (AIS) ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਡਾ ਕ ਟ ਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਏਅਾਈਏਸ ਦੀ ਪੁ ਸ਼ ਟੀ ਕੀਤੀ।  

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਏਅਾਈਏਸ ਦੁਰਲੱਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਪਰ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਇ ਲਾ ਜ ਵੀਰਭੂਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸ਼ੁਭਾਸ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇ ਖ ਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਵਾ ਜ਼ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ।

ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰ ਡ ਕੋ ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।   ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਟੇਸਟੀ ਕਿਓਲਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸ ਕ ਦ ਕੈਰਿਓਟਾਈਪਿੰਗ ਟੇਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋ੍ਮੋ ਸੋਮਸ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *