Thursday, December 3, 2020
Home > Special News > ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ !

ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜੇ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਮਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੋ ਲ ਕਾ ਤਾ ਦੇ ਪਦਮਪੁਕੂਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲ ੜ ਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਮਿਲੀ। ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਨਾ ਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਪਦਮ ਪੁਕੂਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈਰਾਨ ਕ ਰ ਨ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਮਿਲੀ।ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸ ੜ ਕ ਤੋ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾ ਨੇ ਦੱ ਸਿ ਆ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀ।

ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਟੌਪੈਸ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੈਡ ਰੋਡ ਦੇ ਖੇ ਤ ਰ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ।ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁ ਲਿ  ਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਆਈ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ  ਕ ਬ ਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਗਈ।
ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਤੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *