Saturday, October 24, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਰਪੰਚਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਰ ਵਰਗਾ ਦੇਖਕੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੋਜੋਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਰਪੰਚਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਹਿਰ ਵਰਗਾ ਦੇਖਕੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਹੋਜੋਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੱਦਲਵੱਡ ਵਿੱਚ ਉਥੋ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ। ਉਥੋ ਦੇ ਸ ਰ ਪੰ ਚ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਉਥੋ ਦੀਆਂ ਗਲੀਅਾਂ ਪੱ ਕੀ ਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ,ਜਿਮ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ਵੀ ਸ ਥਿ ਤ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹ ਰੇ ਕ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਲ ਹੀ ਅਾਉਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਾਉਦੀ ਹਰ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵ ਰ ਤਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰ ਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀ ਤੀ ਆਂ ਜਾਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਵੇ।ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚ ਲ ਦਿ ਆਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੁ ਵਿ ਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪੰ ਜਾ ਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *