Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਢੇਰ ਮਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕੌਰੜ ਪਤੀ !

ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਢੇਰ ਮਾਂ ਲੱਛਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਇਹ ਚਾਰ ਰਾਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕੌਰੜ ਪਤੀ !

ਕਨਿਆ,ਸਿਘ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਾਸੀਆ ਵਲਿਆ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆ ਖੁਸ਼ੀਆ। ਬਚਤ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾ ਦਾ ਓਨਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਕੁਝ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਨਵੇ ਲੋਕਾ ਅਤੇ ਨਵੇ ਖੇਤਰਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਜਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸਿਸ ਕਰੋ।

ਮਿਥਨ,ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀਆ ਵਲਿਆ ਲਈ ਮਾ ਲਛਮੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਧਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾ ਲਛਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੀਵਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਵਿਨਾਸਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਨਵੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਰਹੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *