Thursday, December 3, 2020
Home > Special News > ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਸਮੇਂ

ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਸਮੇਂ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੁਖ ਚੈਨ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਲ ਕੇ  ਵੀ ਸੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦ ਕਿੱਸਮਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ।

ਚੱਲਿਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ…( 1 ) ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਹਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ , ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ( 2 ) ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਹਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੇ ਵਜਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

( 3 ) ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸਿਰਹਣੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ( 4 ) ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਚਾਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰਹਣੇ ਨਹੀਂ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰੂਟ ਅਤੇ ਵੈਬ-ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *