Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਸੱਪ ਕਿੱਨੇ ਵੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਡੱਸਦੇ !

ਸੱਪ ਕਿੱਨੇ ਵੀ ਜਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀ ਡੱਸਦੇ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ। ਪਰ ਛੱਤੀਸ ਗੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਿਘਾਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਪ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗ ਮੰਦਰ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 1500 ਹੈ। ਇਸ ਨਾਗ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਸੱਪਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਵਾਸ ਹੈ। ਅਰੰਗ ਵਿਕਾਸ ਬਲਾਕ ਦੇ ਦਿਘਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਗਪੰਚਮੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸਾਲ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਵਿਅ ਕਤੀ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਪ ਉਸਨੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਪਾ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦੀਆ ਪਹਿਲਾ ਇਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਆਦਾ ਸੀ। ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਸੀ ਸੱਪ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਗਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨੇ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋ ਦੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਾਜ ਨੇ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਪ ਨਹੀ ਕੱਟੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *