Saturday, December 5, 2020
Home > Special News > ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦ ਪਤੀ ਨੇ ਆਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ !

ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਵਿਆਹੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਦ ਪਤੀ ਨੇ ਆਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਦੀ ਤਾ ਅਨੇਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆ ਹਨ।ਇਹਨਾ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬ ਰੀ ਕ ਧੰਗੇ ਦੀ ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕ ਮੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਅਸੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾ ਅਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋ ਇ ਲਾ ਵਾ ਹੋਰ ਮਾਰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਦੀਆ ਹਨ।ਜੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾ ਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੇ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਤੋ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜੋੜ ਲੈਦੀ ਹੈ।ਅ ਜਿ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ।ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਵ ਹੈ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਜਿੰ ਦ ਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਜਾਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੋ ਕਿ 17 ਸਾਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਆਡ ਰਹਿੰਦੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧ ਜੋੜ ਲੈਦਾ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਜੋ ਕਿ 17 ਸਾਲਾ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਬਾਰਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੈਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਦੋ ਅਨੂਪ ਸਕੂਲ ਤੋ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਗੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਖ ਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਤਾ ਉਸਦੀ ਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਗੁ ਆ ਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਨ ਆਈ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *