Tuesday, October 20, 2020
Home > Special News > ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਜ !

ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਜ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਵਿਆਹ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉ ਤ ਸੁ ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਚਾਅ ਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹਾਗ ਵਾਲੀ ਰੱਤ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿ ਆ ਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਰਿ ਸ ਤੇ ਦਾ ਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸਭ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਹੀ ਨ ਨਾ ਦ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵ ਵਿਚ ਦੱ ਸ ਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇ ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *