Friday, December 4, 2020
Home > News > ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ !

ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਸੀ ਗਲਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਪਾਣੀ-ਪਾਣੀ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜਾ-ਣ-ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਸਮ-ਫਰੋਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਪੂਰ-ਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਅੰਦਰ ਗ ਲ ਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ੜੀ ਆਂ ਨਾਲ ਬੈਡ ਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਕਾ ਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੋ ਟ ਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਜਗਾ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿ ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਮੇ ਤੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁ ਲ ਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਨਬੌਲ-ਮੈਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ

ਪਰ ਜਦ ਮੁਲਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋ ਇਨ ਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ ਫਾ ਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉਹ ਇੱ ਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੜੀਆ ਤੇ ਨੌ ਜ ਵਾ ਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੇ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *