Saturday, December 5, 2020
Home > News > ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰ ਕੇਵਲ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫੋਨ !

ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੇਰ ਕੇਵਲ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਫੋਨ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, 54,999 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀ ਮ ਤ ਨਾਲ ਇਹ ਫੋਨ ਲਾੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਲ-ਹਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓ-ਫ-ਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ 99 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲ-ਬਧ ਕਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕ ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਓਫਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾ-ਰਿਕ ਵੇਬਸਾਈਟ lg.com/in ਤੇ ਜਾ ਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਉਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ-ਦਾਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਫੋਨ ਪਸੰਦ ਅਾ-ਉ-ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖ ਰੀ ਦ ਣਾ ਨਹੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇਸਤੇ-ਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿ ਲੇ ਗਾ ਲਾਭ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ LG G8x ThinQ ਦਾ ਇਸਤੇ-ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰ ਪ ਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜੋ ‘try and buy’ ਓਫਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ-ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ-ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਡ ਪ੍ਰਾ ਪ ਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ ਦੀਕੀ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂ-ਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਟੋਰ ਦੇ ਪਤੇ ਮੁਤਾ-ਬਿਕ ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟ-ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੱਸਣਾ ਪ ਵੇ ਗਾ।

ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾ ਰ ਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਾਪਣੇ ਨਾਲ ਪੇਨ ਕਾ ਰ ਡ,ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਡਿੱਟ ਕਾਰਡ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾ ਕੂ ਮੈਂ ਟ ਦਿਖਾ ਕੇ 99 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾ ਰ ਡ ਰਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਸ ਕ ਰੀ ਨ ਫੋਨ LG G8x ThinQ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹ ਫ ਤੇ ਲਈ ਘਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *