Monday, October 19, 2020
Home > Special News > ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ !

ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਰਾ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਅਮਿ੍ੰਤ-ਸਰ ਵਿੱਖੇ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾ ਮ ਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅ-ਸਲ ਉਥੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਵਾ-ਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਜੰ ਜੀ ਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਉਸ ਮੁੰ ਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਹੈਵਾ-ਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾ ਮ ਲਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅੈੱਨ ਜੀ ਓ ਪੁ ਲਿ ਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ।ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾ ਮ ਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੱ ਸਿ ਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪ ਸੰ ਦ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ-ਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਘਰਵਾ-ਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਵਾ-ਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਦਸਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾ ਮ ਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਅਾਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੰ ਜੀ ਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *