Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਆਈ ਏ ਐਸ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !

ਆਈ ਏ ਐਸ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਇਹ ਖਬਰ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋ ਲ ਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾ ਜਿਹੜੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆ ਹੋਸ਼ਾ ਉਡਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਤੋ ਬਾ ਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਲੜਕੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿ ਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸਾ ਕਾਲਾ ਕਿਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਕਿ ਅਸੀ ਇਹ ਨਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾ ਰਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਾ ਕੁੜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰ ਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਇੰਟਰ ਵਿਉ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇੰਟਰ ਵਿ ਉ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਤ ਅਤੇ ਇਕਾਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਇ ਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵਰ ਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *