Monday, October 26, 2020
Home > Special News > ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਚੱਕਰ !

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਖਾ ਗਏ ਚੱਕਰ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਇੰਸਟੀਚਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ (ਆਈਜੀਐਮਐਸ) ਵਿੱਚ ਇੱ ਕ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋ ਦੰਦ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਤੰਦ ਦਿ ਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਬਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।

ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਇੰਸਟੀਚਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ (ਆਈਜੀਐਮਐਸ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋ ਦੰਦ ਅਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਤੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾ ਰਕ ਮੈਬਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਕਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਢ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੱਜੇ ਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਾ ਸਾਕੇਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚੋ ਇੱਕ ਗੰਢ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਗਈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚੋ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆ ਫਲੇਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ ਮਨੀਸ਼ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਟੈਰਾਟੋਮਾ ਜਾ ਡਰਮੌਇਡ ਗੱਠ ਕਿਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਕਟਾਰ ਵੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *