Saturday, October 31, 2020
Home > Special News > ਇਹ ਹਨ ਸੀਘਰਪਤਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਸਾਨ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਉਪਾਅ !

ਇਹ ਹਨ ਸੀਘਰਪਤਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਆਸਾਨ ਤੇ ਦਮਦਾਰ ਉਪਾਅ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜਿੰਦ ਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਪੇ੍ਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਸੀਘ ਰਪਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਘਰਪਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਜਾਨਾ 3-3 ਗਾ੍ਮ ਡੇਲੀ ਲਵੋ ਉਹ ਸੀਘਰਪਤਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਸਲੀ ਪਾਊਡਰ 4_4 ਗਾ੍ਮ ਸਵੇਰੇ ਸਾਮ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਖਾਓ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਰਜ ਸੰਘਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਗਾ੍ਮ ਅਸਵਗੰਧਾ ਪਾਊਡਰ ਲਓ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗੁਨਗੁਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *