Tuesday, October 27, 2020
Home > News > ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ !

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ !

ਇਹ ਤ ਸ ਵੀ ਰਾ ਨੇ ਗਿਦੜ ਵਹਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਤਾ ਲ ਦੀਆ ਅਤੇ ਹਸ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਮਾ ਨਾਲ ਬੇਠੀ ਦ ਲਿ ਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸ ਮ ਝ ਜਾਉਗੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘ ਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਕਾਰੀ ਮੁ ਤਾ ਬਿ ਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨਾਲ ਸ ਬੰ ਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪ੍ਰ ਦੁ ਮ ਨ ਠੇਕੇ ਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਤੋ ਬ ਆ ਦ ਪੈਦਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁ ਤਾ ਬਿ ਕ ਠੇ ਕੇ ਦਾ ਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਛੱ ਡ ਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਕੜ ਪੈਲਿਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਭਾ ਰੀ ਚੀਜ ਚੱ ਕ ਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰੀ ਸਾਮਨ ਚੱਕਣ ਬ ਹਾ ਨੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗ ਲ ਤ ਕੰਮ ਬ ਲਾ ਤ ਕਾ ਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿ ਰੋ ਧ ਕੀਤਾ ਤਾ

ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ  ਵੀ ਡੀ ਓ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਮੈ ਸ਼ਾਮੀ ਉ ਹ ਨਾ ਦੇ ਘਰੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾ ਲੜਕਾ ਪ ਹਿ ਲਾ ਹੀ ਘਰੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿ ਲਿ ਆ ਪ੍ਰ ਦੁ ਮ ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈ ਘਰੇ ਛੰਡ ਅੰਦਾ ਹਾ ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੱ ਕ ੜ ਪੈਲਿਸ ਵਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰੀ ਚੀਜ ਤੁ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੁਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਣੀ ਹੈ ਮੈ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤਾ ਉ ਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *