Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇ ਬਚਾਏਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ !

ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇ ਬਚਾਏਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇਜ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਬੱਸ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੋ ਮਗਰਮੱਛ ਵੇਖੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਦਰੱਖਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਸ਼ਾਖਾ ਤੇ ਇਕ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾ ਉਹ ਇਕ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਉਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਗਰਮੱਛ ਹਨ।

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਭਾਵੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸਕਲ ਕਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *