Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਪਿਤਾ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣਗੇ !

ਪਿਤਾ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣਗੇ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਤੁਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਆ ਦੇਵੇਗੀ ਦਰਅਸਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਐਡੀ ਬਾਰਨਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੋਪੀ ਮਈ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਕਿ ਪੋਪੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇਜਨਮ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀਆ ਅੱਖਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਗੁੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਐਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੈਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੋਪੀ ਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸਦਾ ਬਾਕੀ ਸਮਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕੇ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ 16 ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਪੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਰ ਪਲ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਉ ਅਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਕੇ ਆਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਣ ਬੱਚ ਜਾਏ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *