Sunday, October 25, 2020
Home > News > ਇੱਕ ਨਵੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਜੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ !

ਇੱਕ ਨਵੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਜੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇ ਰੂਪਾ ਅਤੇ ਰੰਗਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਵੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲੈਗ ਜਾ ਬੁਖਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ
ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਸੰਭਾਵਤ ਲੱਛਣ ਹੈ।ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਦੀ ਹੈ।ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਹਲਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣਾ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਦਰਦ ਜਾ ਦਬਾਅ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੁਰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਮਾਹਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *