Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ਼

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ਼

ਮੇਖ਼ ਸਿਹਤ : ਫਲੂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕੰਮਕਾਜ ਖੁਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ। ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਉਪਾਅ : ਮੰਦਰ ‘ਚ ਇੱਤਰ ਚੜਾਓ।

ਬ੍ਰਿਖ ਸਿਹਤ : ਘਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਆਲਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਹਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਪੱਛੜ ਜਾਓਗੇ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਘਟਾਓ।ਉਪਾਅ : ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਓ।

ਮਿਥੁਨ ਸਿਹਤ : ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਰਹੇਗੀ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਘੱਟ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਬੇਕਾਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ, ਖਾਸਕਰ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰਤੀ।ਉਪਾਅ : ਦੁੱਧ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ।

ਕਰਕ ਸਿਹਤ : ਪੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਬੇਕਾਰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਾ ਕਰੋ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਪਾਅ : ਮੂਲੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ : ਪੇਟ ‘ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਪਾਅ : ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈੱਡ ਪਾਓ।

ਕੰਨਿਆ ਸਿਹਤ : ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਚ ਆਲਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰੋਗੇ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਘਾਟਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਾ ਘਰ ‘ਚ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।ਉਪਾਅ : ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਤੁਲਾ ਸਿਹਤ : ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਜਲਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ। ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਵਪਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਉਪਾਅ : ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈੱਡ ਪਾਓ।

ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ ਸਿਹਤ : ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਦੇ ਰਹੋਗੇ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ‘ਚ ਲੱਤ ਨਾ ਅੜਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ।ਉਪਾਅ : ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹੋ।

ਧਨੂੰ ਸਿਹਤ : ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫਤਾ ਠੀਕ ਪਰ ਆਖਿਰੀ ਦੋ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।ਉਪਾਅ : ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਲ-ਸ਼ੱਕਰ ਪਾਓ।

ਮਕਰ ਸਿਹਤ : ਇਸਤਰੀ ਜਾਤਕ ਜੋੜਾਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਬੇਕਾਰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਟਾਲੋ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਹਰ ਗੱਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ।ਉਪਾਅ : ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਸਿਹਤ : ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ : ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮੀਨ ਸਿਹਤ : ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ : ਕਲਾਸ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਓ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ : ਕੰਮਕਾਰ ‘ਚ ਬਰਕਤ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ : ਬੋਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋਗੇ।ਉਪਾਅ : ਗਊੂਸ਼ਾਲਾ ‘ਚ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *