Saturday, December 5, 2020
Home > Special News > ਚਾਣਕ‍ਯ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ 3 ਰ ਹੱ ਸ ਜਾ ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਧੋ ਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ..

ਚਾਣਕ‍ਯ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਪੁਰਖ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ 3 ਰ ਹੱ ਸ ਜਾ ਨ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਧੋ ਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ..

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅ ਟੂ ਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਹਰ ਦੁੱ ਖ ਨੂੰ ਸ ਹਾ ਰ ਕੇ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਲ ੜਾ ਈ – ਝ ਗ ੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ – ਦੂੱਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਉਥੇ ਹੀ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਨਾਮਕ ਗਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਆਚਾਰਿਆ ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 3 ਰਾ ਜ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਖ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧੋ ਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੁੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਣਕਯ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰ ਸ ਕਾ ਰ , ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਸੰ ਸ ਕਾ ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਰ ਤ ਹ ਸ – ਨ ਹ ਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਚਾਣਕਯ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਅੌਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰ ਸ ਕਾ ਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਰਾ ਬਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੈ ੜੇ ਸੰ ਸ ਕਾ ਰ ਵਾਲੀ ਅੌਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਉਥੇ ਹੀ ਚਾਣਕਯ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅਭੂਸ਼ਣਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜ ਬ ਰ ਸ ਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪਤੀ – ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦ ਰਾ ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *