Monday, October 26, 2020
Home > Special News > ਮਰਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ !

ਮਰਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਣਾ !

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਾਣਕ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰ ਗਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾ ਲ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨ ਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹੱ ਥ ਨਾਲ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਭ ਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *