Sunday, October 25, 2020
Home > Special News > ਵੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਵੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਾਵਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ !

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾ ਫੈਕਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਟ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀਆ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂਬਾ ਪਿੱਤਲ ਗੰਨ ਪਾਊਡਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਖੋਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨ ਪਾਊਡਰ ਭਰ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਤਲੇ ਧਾਗੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਫਿਰ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਮਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਵਿੱਚ ਝੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੇਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸਤੋ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇਹਨ।ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਪੈੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *