Tuesday, October 20, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ਼

ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ਼

ਮੇਖ : ਮੰਗਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਚੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਣਾਸ਼ਟਕ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਖ : ਬੁੱਧੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ਣਾਸ਼ਟਕ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਤਨਾਅ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ : ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਰਾਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭੈਅ ਗ੍ਰਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੈਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰੋ।ਕਰਕ : ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਭਰਾ ਕਾਰਨ ਤਨਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹੋ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਲਗਾਓ।

ਸਿੰਘ : ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਕੰਨਿਆ : ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਗ ਯਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤਨਾਅ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ।

ਤੁਲਾ : ਮੰਗਲ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁੱਧੀ ਕੌਸ਼ਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਕ : ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਰਨਗੇ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹੋ।

ਧਨੁ : ਮੰਗਲ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।ਮਕਰ : ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਮੰਗਲ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੌਕੰਨੇ ਰਹੋ।

ਕੁੰਭ : ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਮੀਨ : ਮੰਗਲ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *