Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਲੈਸਟੋ੍ਲ ਸੂਗਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ !

ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਮੋਟਾਪਾ ਕਲੈਸਟੋ੍ਲ ਸੂਗਰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ !

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦ ਰ ਦ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿ ਅ ਸ ਤ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੰਦੇ।ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱ ਲ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਦੋ ਸ ਤੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਲਸੀ ਦੀ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੀ ਜ਼ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋ ਤੱਤ ਮੌ ਜੂ ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅ ਲ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।ਦੋਸਤੋ ਅਲਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਉ ਹੁ ਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇ ਸ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਅਲਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚ ਮ ਚ ਪਾਉ।

ਇਸਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਉਬਾਲੇ ਲਗਾਉ।ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਿ ਰੋ ਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਪੀਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਅ ਲ ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸ ਰੀ ਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *