Saturday, October 24, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ ਦੇਖ !

ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੰਗ ਰਹਿਜੋਗੇ ਦੇਖ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਇ ਨ ਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਵਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਸਾ ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੂ ਦੀਆਂ ਸੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾ ਈ ਗ ਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਾ ਰ ਨਾ ਟਾਈਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਝਪਟਣ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱ ਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਸ਼ੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱ ਧ ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਉੱਥੋਂ ਭੱ ਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਜ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਨਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲ ਚ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਝਪਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘ ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਬਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੱ ਤਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *