Tuesday, October 27, 2020
Home > News > ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੰਗ ਰ ਲੀ ਆਂ !

ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰੰਗ ਰ ਲੀ ਆਂ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਿੱਦੜ ਬਾਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿ ਰਾ ਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾਰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦ ਰ ਅ ਸ ਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ,ਕਿ ਹਤਜ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਵ ਪਾ ਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾ ਪਾ ਮਾ ਰਿ ਆ।

ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਲੜਕੇ ਹਤਜ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬ ਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁ ਲਿ ਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿ ਫ ਤਾ ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾ ਮ ਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਤਜਪਰ ਅ ਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਕਿਰਾਏ ਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ,ਤੇ ਪੁ ਲੀ ਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾ ਲ ਕ ਰ ਰ ਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *