Monday, October 19, 2020
Home > Special News > ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰ ਗ ਰ ਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰ ਗ ਰ ਹਿ ਜਾਵੋਗੇ

ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂਗੇ ਇਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋ ਉਸਨੇ ਫੜਿਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਬਾਪ ਦੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ , ਇਕ ਬੇਟਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਬੇਟੀ ਸਮਾਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਪਰ ਜਦੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਾਪ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਜ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਇਹ ਨਾ ਸੰਜੋਓ ਕੀ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਦਾ ਬਾਪ ਕੁਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਮਾਂ ਜਦੋ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਤਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਤਾ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਥੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਿਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *