Saturday, October 31, 2020
Home > Special News > ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ !

ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ !

ਦੋਸਤੋਂ ਆਚਾਰੀਆ ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ ਲ ਤੀ ਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।ਇਸ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤ ਆਚਾਰੀਆ ਚਾ ਣ ਕਿ ਆ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿ ਸ਼ਾ ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅ ਜਿ ਹੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਸਾ ਰੇ ਥਾਣੇ ਚ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ ਆ ਉਂ ਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾ ਰ ਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘ ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੱ ਛ ਮੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋਂ ਆਚਾਰੀਆ ਚਾਣੱਕਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਉ ਲ ਟੀ ਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘ ਰ ਵਿੱਚ ਉਲਟੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਸੁ ਧਾ ਰੋ।ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਆ ਚਾ ਆ ਚਾਣੱਕਿਆ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *