Thursday, December 3, 2020
Home > Special News > ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ !

ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰ ਹਿੰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੈਕਜ਼ੈਂਡਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਅਸਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉ ਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇ ਹੋ ਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਲੱ ਛ ਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਿ ਕ ਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਾ ਅ ਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵ ਧੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ ਹੁ ਤ ਫਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿ ਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰ ਜ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹਨ

ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਬੱ ਚਿ ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱ ਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *