Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਮੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ !

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਸਮੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ !

ਹੈਲੋਨਿਕਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਸ ਵੇ ਰੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨੀਤੀ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਨੀ ਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਉਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾ ਰ ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਈ ਵਜ੍ਹਾ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਵੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਤਿੰ ਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਵੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉ ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ ਵੇ ਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬ ਹੁ ਤ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *