Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਇਹ 5 ਚੀਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਵਪਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸਿਅਤ

ਜੇਕਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣ ਇਹ 5 ਚੀਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਸਵਪਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸਿਅਤ

ਸੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਅਕਸਰ ਸਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲੱਬ ਹੈ । ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਨੇ ਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ,

ਲੇਕਿਨ ਸਪਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣ ਲਈ ਸਵਪਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਜਰੁਰੀ ਹੈ । ਸਵਪਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਣੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲੱਬ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਪਨੇ ਵਿੱਖ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ – ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੁੱਤੇ – ਚੱਪਲ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਰਜਾ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਮੰਣਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

ਬਾਲ ਕਟਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਣਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਲ ਕਟਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲ ਕਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ।

ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਜਾਨਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ , ਲੇਕਿਨ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਛਿਪਕਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ – ਦਰਵਾਜੇ ਵਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਜੇ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਵਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵਜੀ ਉੱਤੇ ਧਤੂਰਾ ਜਰੁਰਚੜਾਵਾਂ।

ਲੂਣ ਦਾਨ ਕਰਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੂਣ ਦੇ ਰਿਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜਾ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਦਿਲਾਤੇ ਹਨ ਕਰਜੇ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰਘਿਅ ਸੂਰਿਆ ਦੇਵ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਸਪਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਿਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਸਮਝਾਂ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਨਾ ਕਰਜ ਚੁਕਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵਿੱਖ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ ਵਲੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *