Saturday, October 24, 2020
Home > Special News > ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ !

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ !

ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਟਾ ਖਾਣਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱ ਟ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮਿੱਠਾ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਮਿੱਠਾ ਉ ਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਸ ਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨੁਕ ਸਾਨ ਕੀ ਕੀ ਹਨ।

ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਾਡੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ ਮ ਰੱ ਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂ ਦਾ ਹੈ।ਇਸਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾ ਵਿੱਚ ਕੈਵਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ।ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ ਰੀ ਰ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵਿ ਅ ਕ ਤੀ ਜਲਦੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹ ਨ।ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਘੱਟ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *