Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਪੀ੍ਤੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ !

ਪੀ੍ਤੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ !

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਸਦੂਰ ਪਿੰ ਡ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ ਤ ਨਾ ਮ ਉਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘ ਰ ਵਾ ਲ਼ੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕ ਰ ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵਿ ਆ ਹ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਉਸ ਨਾਲ ਚੱ ਲੀ ਗਈ।ਉਥੇ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ।ਸਤਨਾਮ ਫੈਂਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾ ਅ ਦ ਆਉਦਾ ਸੀ।ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀ ਸੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਸਾ ਲ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ ਤ ਨਾ ਮ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਤਾ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਉਸਤੋਂ ਸੱ ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਤਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੀਤੀ ਇੱਕਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਾ ਣੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬੇ ਵ ਸ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *