Thursday, October 22, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ ਏਸੀਆ ਦੇ 9 ਸਭ ਤੋ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ !

ਦੇਖੋ ਏਸੀਆ ਦੇ 9 ਸਭ ਤੋ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ !

ਦੋਸਤੋ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ।ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਅ ਜਿ ਹੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸ ਕ ਦੀ ਹੈ।ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਦੀ।ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਸਭਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਆ ਕਾ ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਮਗਿੱਦੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਝ ਤਾਂ ਇਹ ਚਮਗਿੱਦੜ ਫਲ ਆਦਿ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅ ਜਿ ਹੇ ਵਾਈਰਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋ ਬਹੁਤ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ।ਇ ਹ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਈ ਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਿਪਕਲੀ ਦੀ ਪਰਜਾਤੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜੋ ਬ ਹੁ ਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਛਿਪਕਲੀ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਵਾ ਰ ਤਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਦੁ ਆ ਰਾ ਆਪਣੇ ਖੁੱਦ ਦੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਜਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਸ਼ੂ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਝ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਕਈ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪਰਜਾਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਜਹਿਰ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੇ ਖ ਤ ਰ ਨਾ ਕ ਜਾਨਵਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਇਹ ਮਹਾਂਦੀਪ ਆਪਣੇ ਵੱਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾ ਨ ਵ ਰਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਨਵਰ ਇਸ  ਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *