Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਪ ਸ ਤਾ ਓ ਗੇ !

ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾ ਪ ਸ ਤਾ ਓ ਗੇ !

ਹਰ ਵਿਆਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅ ਮੀ ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਲਕ-ਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯ ਤ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵ ਰ ਖਾ ਕਰ ਦੇਣ ਪਰ ਮਾਤਾ ਲ ਕ ਸ਼ ਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਚਾਰੀਆ ਚਾਣੱਕੀਆ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਵਿ ਚਾ ਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ,

ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿ ਹ ੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ ,ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਝ ਤਾਂ ਮਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸ ਫਾ ਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਾ ਰ ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁ ਲ ਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁ ਲ ਸੀ ਨੂੰ ਨ ਹੀ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰ ਭਾ ਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਨੂੰਹ ਕੱ ਟ ਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ,

ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰਹ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਰ ਪਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ।ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾ ਫਿਰ ਮੰਗਲ-ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਅ ਸ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜੇੇ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ-ਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸ ਲੂ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾਤਾ ਲਕ-ਸ਼ਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ ਤਿ ਕਾ ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਤੱਥ ਆ ਚਾਰੀ ਆ ਚਨਕਿਆ ਜੀ ਦੁ ਆ ਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *