Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਦੇਖੋ 10 ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ !

ਦੇਖੋ 10 ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰ ਹਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹਨ ਜਿ ਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿ ਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗ ਹੈ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਗ ਉਸ ਦੀ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿ ਕ ਲ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੱਠ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਿੰ ਗ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਸਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉ ਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ

ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਇੱ ਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇ ਸ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜਿ ਆ ਦਾ ਸੀ ਲੱਗਭੱਗ ਪਿਆ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਉ ਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਇ ਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਇ ਲਾ ਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਫ ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *