Thursday, December 3, 2020
Home > Special News > ਸੱਟ-ਫੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ਼

ਸੱਟ-ਫੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ਼

ਮੇਖ ਸਿਹਤ – ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਸੇਫ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਸਕੂਲ, ਕਾਲੇਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੈਗੁਲਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਪਾਰ ਪਟਰੀ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਉਪਾਅ – ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉ।

ਬਿ੍ਖ ਸਿਹਤ – ਫਲੂ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ, ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਸਮਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਯਮ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾਪਨ ਘਟਾਉ।ਉਪਾਅ – ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉ।

ਮਿਥੁਨ ਸਿਹਤ – ਲਾਕਡਾਉਨ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਸ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਕਸਰਤ ਕਰੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿੱਖਿਆ – ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਗੇ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਨਾਰਾਜਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਪਾਅ – ਹਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਕਰਕ ਸਿਹਤ – ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉ। ਸਰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਲਸ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਘਰ ਝੂਠ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਝਗੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਪਾਅ – ਤਿੱਲ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ – ਰਾਤ ਦੀ ਬੇਆਰਾਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪਰ ਸਿਲੇਬਸ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਜਾਪੇਗਾ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਖਰਚਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਈ ਤਿਆਗ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁੱਸਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰੇਗਾ।ਉਪਾਅ – ਗੁੜ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉ।

ਕੰਨਿਆ ਸਿਹਤ – ਪੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼, ਬਾਕੀ ਸਾਧਾਰਨ ਰਹੇਗਾ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਧਨ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਲਝਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਪਾਅ – ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਮੰਦਿਰ ਚੜਾਉ।

ਤੁਲਾ ਸਿਹਤ – ਨੱਕ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਕਨਫਿੳੂਜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ।ਉਪਾਅ – ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਚੌਲਾ ਚੜਾਉ।

ਬਿ੍ਸ਼ਚਕ ਸਿਹਤ – ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ।ਉਪਾਅ – ਪਤਾਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਸਿਹਤ – 18, 19 ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਸਫਰ ਨਾ ਕਰੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੁੰਮਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਵਪਾਰ ਠੀਕ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬੀਤੇਗਾ।ਉਪਾਅ – ਸਤਨਾਜਾ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮਕਰ ਸਿਹਤ – ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਜਾਂ ਤਲਖੀ ਘਟਾਉ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।ਉਪਾਅ – ਦੁਰਗਾ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

ਕੁੰਭ ਸਿਹਤ – ਸਿਹਤ ਸਾਧਾਰਨ, ਬਾਜਾਰੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹੇਗਾ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਟਾਇਮ ਟਾਲੋ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਰਾਜਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਉਪਾਅ – ਮੰਦਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ।

ਮੀਨ ਸਿਹਤ – ਗੁੱਸਾ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ।ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ – ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ।ਨੌਕਰੀ, ਵਪਾਰ – ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਰਹੋਗੇ।ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤ – ਵੱਡਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜਗੀ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਪਾਅ – ਚਾਵਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *