Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ 10 ਗੰਦੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਦੇਖਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ !

ਚੀਨ ਦੇ ਇਹ 10 ਗੰਦੇ ਤੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਦੇਖਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ !

ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿੰਨਾ ਰਹੱਸ ਭਰਿਆ ਹੋ ਇ ਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅ ਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਦੋ ਸ ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਨ ਕ ਲੀ ਨੋਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੀਟ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾ ਵੇ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਉ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਲ ਹੀ ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਕਾ ਬੱ ਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵ ਰ ਤਿ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲ ਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚਾਇਨਾ ਦੀ ਕੰਧ ਸਪੇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸ ਕ ਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾ ਪਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਖਿ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *