Friday, October 30, 2020
Home > Special News > ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ

ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਰਾਨ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ

ਗੁਰੂ ਕੀ ਦੇਗ ਬ ਹੁ ਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ । ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਲਿ ਖ ਣ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਕੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦਾ ਪਰ੍ਸ਼ਾਦ ਜੋ ਗੁਰ-ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿ ਆ ਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾੲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਗ (Holy Porridge) ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈੳੁਹ ਰੋ੍ਜ਼ਾ ਨਾ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਛ ਕ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,

ਜਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਣਕ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਮਿਲਾਕੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿ ਮਾ ਗ, ਵਾਲਾਂ, ਜੋੜਾਂ, ਨਹੁੰਆਂ, ਚਮੜੀ, ਦੰਦਾਂ, ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਪਾਚਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਭ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਫਾਸਫੋਰਸ, ਡਾਇਟਰੀ ਫਾ ਇ ਬ ਰ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ,

ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ, ਬੀ-ਸਿਕਸ, ਬੀ-੧੨, ਥਾਇਮਿਨ, ਫੋਲੇਟ,ਪੈਂਟੋਥੈਨਿਕ ਐਸਿਡ, ਕੋਲੀਨ, ਬੀ-ਟੇਨ ਤੇ ਥਾਇਆਮਿਨ, ਆੲਿਰਨ, ਕਾ ਪ ਰ, ਜ਼ਿੰਕ, ਸਿਲੇਨੀਅਮ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੁਟਾ੍ਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਮੈਗਨੇਸ਼ੀਅਮ ਆਦਿ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅ ਨੇ ਕ ਫੈਟੀ ਅਸਿਡ੍ਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਹੀ ਦੇਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾੳੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋ ਜ਼ਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੂਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਨਰਵਸ ਟਿਸ਼ੂਜ਼, ਮ ਸ ਲ ਟਿਸ਼ੂ੍ਜ਼ ਤੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵ ਧੀ ਆ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੰਬੀ,

ਤੰਦ-ਰੁਸਤ ਉਮਰ ਭੋਗਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਤੰਦ-ਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ । ਇਹ ਤੱਤ ਉ ਮ ਰ ਲੰਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਬੁੱੱਧੀ, ਸੁੰ ਦ ਰ ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉ਼ਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਮਿਹਦੇ, ਜਿਗਰ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕ ਰ ਨ ਲਈ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਹਨ।

ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋ ਜ਼ਾ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਕੇ ਦੇਗ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਮ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਚਿ ਹ ਰੇ ਦੇ ਉਤੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਧਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚਮਕ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵ ਧ ਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤੰਦ-ਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *