Wednesday, October 21, 2020
Home > Special News > ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਹੀ ਪਛਤਾਓਗੇ !

ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਨਹੀ ਪਛਤਾਓਗੇ !

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੜਕ ਜੀ ਦੀ ਮ ਹਾ ਨ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਇ ਨ ਸਾ ਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ

ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋ ਚ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੀਂ ਹੀ ਦੋਸਤ ਬ ਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨ ਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲ ਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੱਪ ਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ ਹੈ।ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਫਿ ਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇ ਕੱ ਲੀ ਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕਰਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਖੋ ਲ੍ਹ ਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਦੋਸਤੋ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕ ਰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ ਉ ਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਲਚ ਦਿ ਸੇ ਗਾ। ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *