Tuesday, October 27, 2020
Home > Special News > ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ !

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਗਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ !

ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪ ਣਾ ਕਰੀਅਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵ ਰ ਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਮ ਈਸ਼ਾ ਸੀ। ਈਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ

ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨ ਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜੂ ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਇਲਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇ ਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾ ਅ ਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਸ ਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।

ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰਸ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਗੜ ਗਿ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦੇ ਵੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈ ਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਸੀ ਡਾ ਲ ਰ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਈਸ਼ਾ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ ਹਿ ਲੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ ਉਂ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪ ਹਿ ਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ।

ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਠ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁ ਝ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਵੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉ ਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪ ਹੁੰ ਚ ਗਈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *