Saturday, December 5, 2020
Home > Special News > ਕਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੋ

ਕਵਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖੋ

ਉਂਜ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੀਂਦ ਕਾਫ਼ੀ ਜਰੁਰੀ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਾਨ ਨੂੰ 6 ਵਲੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਾਨ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ । ਮਗਰ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਇੰਸਾਨ ਜਲਦੀ ਸੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਸਾਨੇ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਮਗਰ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਬਸੂਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਉਹ ਕੁੰਵਾਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਮੁਦਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪੂਰਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਝ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਅੱਜ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਵਾਰੀ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਵਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ……

1—ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਕਰਕੇ ਸੋ ਰਹੇ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ । ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰਫ ਭਗਵਾਨ ਵਿਰਾਜਿਤ ਹੈ ਉਸ ਤਰਫ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੁਖੀ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੰਚਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ |

2—ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਕਰ ਸੋਨਾ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਲੜਾਈ ਝਗਡਾ ਨਹੀ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਬੱਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ , ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ । ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਫ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

3̵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਿਵਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਿਵਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਮਗਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਕਰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਮਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣਾ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਵਣ ਜਰੁਰ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

4—ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅਜੋਕੇ ਲੋਕ ਮੈਨਰਸ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ । ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਵਿਸ਼ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਸੋਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ ਨਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਢੀਆਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ । ਜੋ ਲਡ਼ਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਾਇਫ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *