Wednesday, December 2, 2020
Home > Special News > ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ

ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਭਾਗ ਅਤੇ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਸਮਤ ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ

ਜੋਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤ ਨਾ ਵ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਜੋਤੀਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ । ਇਸ ਉਪਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ।

ਸੁਖ – ਬ ਖ਼ ਤਾ ਵ ਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਏ ਇਹ ਉਪਾਅ – ਉੱਠਕੇ ਵੇਖੋ ਹਥੇਲੀ ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ । ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਹਥੇਲੀ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਵਲੋਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੈਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਹਥੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂਈਏ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਰੋ ।

ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮਾਂ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਉਸਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਉੱਤੇ ਘੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਲਗਾ ਦਿਓ । ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ । ਉਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ । ਦਰਅਸਲ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ – ਦੇਵਤਰਪਣ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਿਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਸਭੀ ਦੇਵੀ – ਦੇਵਤਰਪਣ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਲੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਘਾਹ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਓ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਡਾਲਤੇ ਹਨ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਰੋਗੋਂ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪੁਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰੋਜ ਚੀਨੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਚੀਟਿੰਇਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂ ।

ਜਰੂਰ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ ਰੋਜ ਦੇਵਤਰਪਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਫੁਲ ਜਰੂਰਚੜਾਵਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੋ ਪੂਜਾ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀਵਾਜਲਾਵਾਂਅਤੇ ਪੂਜਾ ਘਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਾਕੇ ਹੀ ਰੱਖੋ । ਰੋਜ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਰੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ । ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਰੋਜ ਲਾਉ ਝਾਡ਼ੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਝਾਡ਼ੂ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ । ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਿੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਘਰ ਉੱਤੇ ਝਾਡ਼ੂ ਪੋਛਾ ਗੱਡੀਏ ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਉੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰੋਜ ਬੁਜੁਰਗੋਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲਵੇਂ ।

ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਖਵਾਉਣਾਬੁਧਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਲਾਬ , ਨਦੀ ਜਾਂ ਝੀਲ ਜਾਕੇ ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਪਾਓ । ਮਛਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨਾ ਪਾਉਣ ਵਲੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਟਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਰੂਰ ਕਰੋ ।

ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਪਵਿਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰੋ । ਦਰਅਸਲ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਘਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਲੈ ਕੇ ਜਰੂਰ ਜਾਓ । ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰ ਜਾਣ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਬਖ਼ਤਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਇਸਲਈ ਤੁਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਲ , ਦੁੱਧ , ਸੱਬਜੀ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਚੀਜ ਲੈ ਕੇ ਜਰੂਰ ਜਾਓ ।

ਰੋਜ ਛਿੜਕੇ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨਾਨ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ । ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਡ਼ੂ ਮਾਰੀਏ ।ਕੁਲਦੇਵਤਾ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਰੂਰ ਕਰੋ । ਕੁਲਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *