Thursday, October 22, 2020
Home > Special News > ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜਾਂ ਨਹੀ ਤਾਂ !

ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਸਮੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਇਹ 5 ਚੀਜਾਂ ਨਹੀ ਤਾਂ !

ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਚੈਨ ਲੈ ਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਆ ਪ ਣੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂ ਦਾ ਹੈ।

ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀ ਤਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਸ ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।ਦੋਸਤ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਨ ਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱ ਚ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਉਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਹਾਣੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਕੋ ਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਪ ਣੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਜਾਂ ਬੂਟ ਅਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕ ਦੀ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।

ਸੌਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਪ ਣੇ ਕੋਲ ਧਾਤੂ ਦੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰੱਖੋ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਸੋ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖ ਕੀ ਤੀ ਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਿ ਆ ਜਾਵੇ।ਸੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *